bootstrap templates
Genel Kurul ve Hak Kullanım
Bildirimleri

Olağan Genel Kurulumuz
09 Haziran 2018 Cumartesi - Saat 14:00 'de
Niğde'de Bulunan Şirket Merkezimizde Yapılmıştır. 

                          Genel Kurul Çağrı

                             Vekaletname  

                     Gündem ve Bilgilendirme

                                                 Toplantı Tutanağı

                                                         Fiziki Hazırun List. 


 1. (28.06.2018 10:27:39) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim (Tescil Tarihi Girildi)- Olağan Genel Kurulumuzun Tescil İşlemi TTSG de Yayınlanmıştır. Devamı ... >>>
 2. (28.06.2018 10:27:39) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - Olağan Genel Kurulumuzun Tescil İşlemi TTSG de Yayınlanmıştır.  Devamı ... >>>
 3. (09.06.2018 17:26:13) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - Olağan Genel Kurulumuz 09 Haziran 2018 - Saat 14:00 de Niğde'de bulunan şirket merkezinde yapılmıştır. Devamı ... >>>
 4. (09.06.2018 17:36:00) Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim - Genel Kurulda Kar Payı Dağıtılmamasına Karar Verildi..  Devamı ... >>>
 5. (15.05.2018 17:39:05) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - Olağan Genel Kurulumuz 09 Haziran 2018 - Saat 14:00 de Niğde'de bulunan şirket merkezinde yapılacaktır.  Devamı ... >>>
 6. (07.06.2017 09:39:39) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim -Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması.. Devamı ... >>>
 7. (07.06.2017 11:24:56) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi Hk.. Devamı ... >>>
 8. (21.05.2017 21:20:50) Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim - 21.05.2017 tarihindeki yapılan olağan genel kurulda kar payı dağıtılamaması kararı alınmıştır.. Devamı ... >>>
 9. (21.05.2017 21:09:52) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim-  Olağan Genel Kurulumuz 21 Mayıs 2017 tarihinde saat 14:00 de Niğde'de bulunan şirket merkezinde yapılmıştır.. Devamı ... >>>
 10. (19.04.2017 12:05:19) Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim -   21.05.2017 tarihindeki yapılacak olağan genel kurulda kar payı dağıtılamaması konusu hk.. Devamı ... >>>
 11. (19.04.2017 12:04:55) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - Olağan Genel Kurul Yapılması İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı. Devamı ... >>>
 12. (18.04.2017 17:59:03)  2016 Dönemi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim -  Olağan Genel Kurul Yapılması İle İlgili Yönetim Kurulu Kararı. Devamı ... >>>
 13. (17.01.2017 17:56:05)İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) - Ayrılma Hakkı İle İlgili Açıklama. Devamı ... >>>
 14. (16.01.2017 14:18:01) Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim -   Ayrılma Hakkı İle İlgili Açıklama. Devamı ... >>>
 15. (17.01.2017 11:51:54) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim -   Birko Bedelli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Yapıldı. Devamı ... >>>
 16. (30.12.2016 19:31:51) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Bedelli Sermaye Artırımı Hk. Bildirim. Devamı ... >>>
 17. (30.12.2016 11:12:08) Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim -   Kayıtlı Sermaye Tavanımızın 250.000.000.-TL'sına Yükseltilmiş ve Tescili Gerçekleşmiştir. Devamı ... >>>
 18. (29.12.2016 12:12:14) 30.11.2016-24.12.2016 Dönemi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - Birko A.Ş Olağan Üstü Genel Kurulu Tescil Edilmiştir. Devamı ... >>>
 19. (24.12.2016 17:55:02) 30.11.2016-24.12.2016 Dönemi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - Birko A.Ş Olağan Üstü Genel Kurulu 24 Aralık 2016 Günü Yapılmıştır.. Devamı ... >>>
 20. (01.12.2016 16:50:49) 30.11.2016-24.12.2016 Dönemi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim -   Olağan Üstü Genel Kurul 24 Aralık 2016 Günü Yapılacak. Devamı ... >>>
 21. (05.06.2016 17:06:13) 2015 Dönemi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - Genel Kurul Dökümanları Ektedir. Devamı ... >>>
 22. (15.06.2015 09:12:17) 2014 Dönemi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - Genel Kurul Dökümanları Ektedir. Devamı ... >>>
 23. (02.06.2014 08:40:42) 2013 Dönemi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - Genel Kurul Dökümanları Ektedir. Devamı ... >>>
 24. (27.05.2013 09:02:06) 2012 Dönemi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - Genel Kurul Dökümanları Ektedir. Devamı ... >>>
 25. (18.06.2012 08:26:42) 2011 Dönemi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - Genel Kurul Dökümanları Ektedir. Devamı ... >>>
 26. (27.06.2011 09:51:08) 2010 Dönemi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - Genel Kurul Dökümanları Ektedir. Devamı ... >>>
 27. (30.05.2010 15:05:49) 2009 Dönemi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim -Genel Kurul Dökümanları Ektedir.  Devamı ... >>>