create own website

(ÖDA) - Özel Durum Açıklamaları ve Diğer Bildirimler
( Son 5 Yıl )

 1. (28.05.2018 21:58:13) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim -Ruçhan Hakkı Kullanım Süresinin15 Günden 60 Güne Uzatılması SPK İzahname OnayıDevamı ... >>>
 2. (23.05.2018 17:12:59) Özel Durum Açıklaması (Genel)  - İmar Değişikliği Başvurumuz İle İlgili Olarak, Özel İdare Tarafından İstenilen Değişikliklerinden Sonra Tekrar Başvuru Yapılması Konusunda Yazı Göndermiştir.  Devamı ... >>>
 3. (21.05.2018 12:50:39) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Rüçhan Hakkı Kullanım Süresinin Uzatılması SPK'ya Başvuru Yapılmıştır. Devamı ... >>>
 4. (14.05.2018 16:38:35) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim - Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri Açıklaması. Devamı ... >>>
 5. (7.05.2018 11:02:29) İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) -  SPK tarafından Onaylanan İzahname ve Ekleri İlişikte Sunulmuştur. Devamı ... >>>
 6. (17.04.2018 14:45:00) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Sermaye Artırımı İle İlgili Olarak,İzahnamemizin SPK Tarafından Onaylandığı Bilgisi Öğrenilmiştir. Devamı ... >>>
 7. (15.03.2018 17:24:12) Özel Durum Açıklaması (Genel) - Şirketimize Ait OSB 'den Çıkarılan Parsellerle İlgili İmar Planı Değişikliğinin Onayı İçin Özel İdareye Başvuru Yapıldı   Devamı ... >>>
 8. (23.02.2018 - 17:00) Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor - Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım raporu. Devamı ... >>>
 9. (23.02.2018 - 16:31) İzahname (SPK Onayına Sunulan) - Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamemizin Onayı Amacıyla SPK ya Başvuru Yapılmıştır.  Devamı ... >>>
 10. (21.02.2018 - 10:45) Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim- 2017 Dönemi için ortaklara kâr dağıtımı yapılmaması hususu ve konusu hakkında yönetim kurulu kararı.. Devamı ... >>>
 11. (21.02.2018 - 18:24) Özel Durum Açıklaması (Genel) -İlişkili Taraf Raporu                  İlişkili Taraf Raporu.  Devamı ... >>>
 12. (12.02.2018 - 18:14) Özel Durum Açıklaması (Genel) -Şirketimizin 458 Ada / 2,3,4,5,6,7 nolu parselleri ile ilgili imar uygulamaları konusunda danışmanlık hizmeti alınması hakkında yönetim kurulu kararı.   Devamı ... >>>
 13. (26.01.2018 - 18:49) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim -   Bedelli Sermaye Artırımı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı. Devamı ... >>>
 14. (26.01.2018 - 18:47) Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi - 2018 Yılı Bağımsız Denetim Firması Seçilmesi, Y.K Kararı Devamı ... >>>

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER

ARŞİV

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI VE DİĞER BİLDİRİMLER