how to create a site

ŞİRKET BİLGİLERİ

 

1

Merkez Adresi

Niğde- Bor Yolu Birko Cad. 8. Km No : 288 - NİĞDE
Tel : 0 388 225 00 00 - Fax : 0 388 225 00 10 - 11    

2

İnternet ve e-posta adresi

www.birko.com.tr - www.koyunlu.com.tr  /  e-mail : birko@birko.com.tr

3

Şirketin Sektörü

İMALAT SANAYİİ / DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ

4

Şirketin Süresi

SÜRESİZ

5

Bağımsız Denetim Kuruluşu

YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 

6

Şirketin Pazarı

YAKIN İZLEME PAZARI

7

Şirketin Pazarı

YAKIN İZLEME PAZARI

8

ABCD Grubu

D

9

Şirketin Faaliyet Konusu

Makine Halısı Üretimi  

10

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Adı Soyadı                       Görevi                          Görevl. Tarihi    Telefon                        e-posta                              Lisans  
HAYRETTİN YENEL                                                                        0 388 225 00 00    borsa@birko.com.tr

11

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu - NİĞDE
Tescil Tarihi - 08/02/1972
Ticaret Sicil Numarası - 988
Vergi No - 1780016846
Vergi Dairesi - NİĞDE

12

Şirketin Sektörü

İMALAT SANAYİİ / DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ

13

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote
Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü  -  Hisse Senedi
Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi                                -  30/04/2009
İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke                                -  Türkiye
İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi                                                      -  BIST 
Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı                                                  -  Yakın İzleme Pazarı D Grubu

14

Şirketin Sektörü

İMALAT SANAYİİ / DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ

15

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye - 120.000.000 
Kayıtlı Sermaye                             250.000.000

 

 

 

16

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı               Sermayedeki Payı(TL)         Sermayedeki Payı(%)       Oy Hakkı Oranı(%)
KOYUNLU TEKSTİL SAN VE TİC A Ş                   6.173.438,7                                5,14                                        5,14
DİĞER                                                                    113.826.561,3                             94,86                                     94,86
TOPLAM                                                               120.000.000                              100                                         100

17

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Nama / Hamiline   - Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)  - 0,01     Para Birimi  - TRY
Payların Nominal Değeri  - 120.000.000    Para Birimi  - TRY
Sermayeye Oran Nama / Hamiline   - Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)  - 0,01      Para Birimi  - TRY
Payların Nominal Değeri  - 120.000.000    Para Birimi  - TRY
Sermayeye Oran - % 100 
 Borsada İşlem Görüp Görmediği - Görüyor

18

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret                            Şirketin Faaliyet           Ödenmiş/Çıkarılmış    Şirketin Sermayedeki         Para Birimi        Şirketin Sermayedeki Unvanı                             Konusu                                 Sermayesi                           Payı                                                                                   Payı(%)

- Koyunlu Tekstil        Halı Pazarlama               3.000.000                         2.997.078                                TRY                      99,9
   San. ve Tic. Aş.
- Birko Enerji elktrik  Elektrik Üretimi                   100.000                             96.850                                TRY                      96,85
   Üretimi San.
   ve Tic. A.Ş