simple web templates

Finansal Tablo ve Dipnot Açıklamaları
Son 5 Yıl

 1. (14.02.2020 - 17:35) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi. Devam >>>> EK_1.. >>>
 2. (14.11.2019 - 17:31) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi. Devam >>>> EK_1.. >>>
 3. (08.11.2019 - 18:20) Finansal Rapor - 2019 3. Dönem Finansal Raporlar. Devamı ... >>> EK-1 >>>
 4. (08.11.2019 - 18:20) Faaliyet Raporu - 2019 3. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>> 
 5. (08.11.2019 - 18:20) Sorumluluk Beyanı - 2019 3. Dönem Sorumluluk Beyanı Devamı ... >>> 
 6. (09.08.2019 - 19:08) Finansal Rapor - 2019 2. Dönem Finansal Raporlar. Devamı ... >>> EK-1 >>>
 7. (09.08.2019 - 19:08) Faaliyet Raporu - 2019 2. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>> EK-1 >>>
 8. (09.08.2019 - 19:08) Sorumluluk Beyanı - 2019 2. Dönem Sorumluluk Beyanı Devamı ... >>> 
 9. (09.08.2019 - 19:08) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi.  Devam >>>>   EK_1.. >>>
 10. (09.05.2019 - 18:12) Finansal Rapor - 2019 1. Dönem Finansal Raporlar. Devamı ... >>>  EK-1 >>>
 11. (09.05.2019 - 18:12) Faaliyet Raporu - 2019 1. Dönem Faaliyet Raporu.  Devamı ... >>> 
 12. (09.05.2019 - 18:12) Sorumluluk Beyanı - 2019 1. Dönem Sorumluluk Beyanı Devamı ... >>> 
 13. (05.03.2019 - 18:12) Finansal Rapor - 2018 4. Dönem Finansal Raporlar. Devamı ... >>> EK-1 >>> EK-2 >>>  
 14. (05.03.2019 - 18:12) Faaliyet Raporu - 2018 4. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>> EK-1 >>>
 15. (15.03.2019 - 18:13) Sorumluluk Beyanı - 2018 4. Dönem Sorumluluk Beyanı Devamı ... >>> 
 16. (14.02.2019 17:29) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi. 2018 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi. Devamı ... >>>
 17. (07.11.2018 - 18:31) Finansal Rapor - 2018 3.. Dönem Finansal Raporlar. Devamı ... >>> 
 18. (07.11.2018 - 18:32) Faaliyet Raporu - 2018 3. Dönem Faaliyet Raporu Devamı ... >>>
 19. (07.11.2018 - 18:32) Sorumluluk Beyanı - 2018 3. Dönem Sorumluluk Beyanı Devamı ... >>> 
 20. (14.11.2018 18:21) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi. 2018 3. DönemGeçici Vergi Beyannamesi. Devamı ... >>>
 21. (17.08.2018 - 18:11) Finansal Rapor - 2018 2. Dönem Finansal Raporlar. Devamı ... >>>
 22. (17.08.2018 - 18:13) Faaliyet Raporu - 2018 2. Dönem Faaliyet Raporu Devamı ... >>> 
 23. (17.08.2018 - 18:14) Sorumluluk Beyanı - 2018 2. Dönem Sorumluluk Beyanı Devamı ... >>> 
 24. (14.08.2018 17:42) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi. 2018 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi. Devamı ... >>>
 25. (14.05.2018 16:34:57) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi. 2018 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi. Devamı ... >>>
 26. (10.05.2018 - 18:14) Finansal Rapor - 2018 1. Dönem Finansal Raporlar. Devamı ... >>>
 27. (10.05.2018 - 18:14) Faaliyet Raporu - 2018 1. Dönem Faaliyet Raporu Devamı ... >>> 
 28. (10.05.2018 - 18:14) Sorumluluk Beyanı - 2018 1. Dönem Sorumluluk Beyanı Devamı ... >>> 
 29. (20.02.2018 - 18:21) Sorumluluk Beyanı(Konsolide) - 2017 Yılı 4. Dönem Sorunluluk Beyanı - Devamı ... >>>
 30. (20.02.2018 - 18:21) Faaliyet Raporu - 2017 Yılı 4. Dönem Faaliyet Raporu. - Devamı ... >>>
 31. (20.02.2018 - 18:21) Finansal Rapor - 2017 Yılı 4. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar. Devamı ... >>>
 32. (14.02.2018 17:10:18) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi- 2017 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı.. Devamı ... >>>
 33. (07.11.2018 - 14:18) Sorumluluk Beyanı(Konsolide) - 2017 Yılı 3. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 34. (07.11.2018 - 18:13) Faaliyet Raporu - 2017 Yılı 3. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 35. (07.11.2018 - 18:10) Finansal Rapor - 2017 Yılı 3. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar... Devamı ... >>>
 36. (07.11.2017 18:15:04) Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor.. Devamı ... >>>
 37. (18.08.2018 - 21:14) Sorumluluk Beyanı(Konsolide) - 2017 Yılı 2. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 38. (18.08.2018 - 21:13) Faaliyet Raporu - 2017 Yılı 2. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 39. (18.08.2018 - 21:13) Finansal Rapor - 2017 Yılı 2. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar. Devamı ... >>>
 40. (14.08.2017 17:51:19) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi- Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>>
 41.  (10.05.2018 - 18:19) Sorumluluk Beyanı(Konsolide) - 2017 Yılı 1. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 42.  (10.05.2018 - 18:17) Faaliyet Raporu - 2017 Yılı 1. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 43.  (10.05.2018 - 18:14) Finansal Rapor - 2017 Yılı 1. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar. Devamı ... >>> 
 44.  (15.05.2017 17:33:26) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi - Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>>
 45.  (03.03.2017 19:29:49) Sorumluluk Beyanı(Konsolide) - 2016 Yılı 4. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 46.  (03.03.2017 19:27:10) Faaliyet Raporu - 2016 Yılı 4. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 47.  (03.03.2017 19:26:53) Finansal Rapor - 2016 Yılı 4. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar. Devamı ... >>> 
 48.   (14.02.2017 16:42:33) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi -2016 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı Devamı ... >>>
 49.  (09.11.2016 17:43:18) Sorumluluk Beyanı(Konsolide) - 2016 Yılı 3. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 50.  (09.11.2016 17:43:18) Faaliyet Raporu - 2016 Yılı 3. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 51.  (09.11.2016 17:42:39) Finansal Rapor - 2016 Yılı 3. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar. Devamı ... >>>
 52. (11.11.2016 17:54:25) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi -2016 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyanı Devamı ... >>> 
 53. (18.08.2016 19:03:51) Sorumluluk Beyanı(Konsolide) - 2016 Yılı 2. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 54. (19.08.2016 17:42:40) Faaliyet Raporu - 2016 Yılı 2. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 55. (18.08.2016 18:58:25) Finansal Rapor - 2016 Yılı 2. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyasının İçindedir.  Devamı ... >>>
 56.  (15.08.2016 17:41:41) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi -2016 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyanı.  Devamı ... >>> 
 57. (09.05.2016 18:01:35) Sorumluluk Beyanı (Konsolide) - 2016 Yılı 1. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 58. (09.05.2016 17:58:46) Faaliyet Raporu - 2016 Yılı 1. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 59. (09.05.2016 17:57:07) Finansal Rapor - 2016 Yılı 1. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyasının İçindedir.  Devamı ... >>>
 60. (13.05.2016 17:43:48) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi -2016 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyanı  Devamı ... >>> 
 61. (08.03.2016 17:58:03) Sorumluluk Beyanı(Konsolide) - 2015 Yılı 4. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 62. (08.03.2016 18:01:13) Faaliyet Raporu - 2015 Yılı 4. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 63. (08.03.2016 17:55:53) Finansal Rapor - 2015 Yılı 4. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyasının İçindedir.  Devamı ... >>>
 64. (12.02.2016 17:55:41) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi -2016 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı Devamı ... >>>
 65. (09.11.2015 18:06:40) Sorumluluk Beyanı(Konsolide) - 2015 Yılı 3. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 66. (09.11.2015 17:53:15) Faaliyet Raporu - 2015 Yılı 3. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 67. (09.11.2015 17:50:54) Finansal Rapor -  2015 Yılı 3. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar.- Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir.  Devamı ... >>>
 68. (13.11.2015 17:47:36) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi -2015 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyanı Devamı ... >>>
 69.  (14.05.2015 18:08:51) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi -2016 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>>
 70. (19.08.2015 17:53:53) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2015 Yılı 2. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 71. (19.08.2015 17:52:38) Faaliyet Raporu - 2015 Yılı 2. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 72. (19.08.2015 17:46:01) Finansal Rapor - 2015 Yılı 2. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar. Devamı ... >>>
 73. 08.05.2015 18:09:02) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2015 Yılı 1. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 74. (08.05.2015 18:07:35) Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) - 2015 Yılı 1. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 75. (08.05.2015 17:58:36) Finansal Rapor - 2015 Yılı 1. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar.-Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir. Devamı ... >>>
 76. (14.05.2015 18:08:51) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi-2016 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>>
 77. (06.03.2015 17:51:21) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2014 Yılı 4. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 78. (06.03.2015 17:49:43) Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) - 2014 Yılı 4. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 79. (06.03.2015 17:40:38) Finansal Rapor - 2014 Yılı 4. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar.-Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir. Devamı ... >>>
 80. (13.02.2015 17:45:49 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi-2014 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>> 
 81.  (07.11.2014 18:00:23) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2014 Yılı 3. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>> 
 82. (07.11.2014 18:02:33) Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) - 2014 Yılı 3. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 83. (10.11.2014 17:46:57) Finansal Rapor - 2014 Yılı 3. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir. Devamı ... >>>
 84. (12.11.2014 17:30:59 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi - 2014 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>> 
 85.  (19.08.2014 18:17:26) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2014 Yılı 2. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 86. (19.08.2014 18:16:38 Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) - 2014 Yılı 2. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 87. (19.08.2014 18:14:44) Finansal Rapor - 2014 Yılı 2. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir. Devamı ... >>>
 88. (13.08.2014 18:01:00) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi - 2014 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>>
 89.  (09.05.2014 17:50:22) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2014 Yılı 1. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 90. (07.03.2014 18:48:16) Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) - 2014 Yılı 1. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 91. (09.05.2014 17:48:53) Finansal Rapor - 2014 Yılı 1. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir. Devamı ... >>>
 92. (14.05.2014 17:54:53) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi - 2014 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>>
 93.   (07.03.2014 19:07:37) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2013 Yılı 4. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 94. (07.03.2014 18:48:16) Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) - 2013 Yılı 4. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 95. (07.03.2014 17:52:39) Finansal Rapor - 2013 Yılı 4. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir. Devamı ... >>>
 96. (14.02.2014 18:00:31) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi - 2013 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>> 
 97.   (07.11.2013 18:04:39) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2013 Yılı 3. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 98. (08.11.2013 17:43:53) Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) - 2013 Yılı 3. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 99. (07.11.2013 17:43:53) Finansal Rapor - 2013 Yılı 3. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir. Devamı ... >>>
 100. (13.11.2013 17:54:27 ) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi - 2013 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>> 
 101.   (22.08.2013 19:39:49) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2013 Yılı 2. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 102. (22.08.2013 19:41:45) Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) - 2013 Yılı 2. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 103. (22.08.2013 19:21:05) Finansal Rapor - 2013 Yılı 2. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir. Devamı ... >>>
 104. (14.08.2013 15:54:38) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi - 2013 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>> 
 105. (15.05.2013 14:13:57) Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi) - 2013 Yılı 1. Dönem Sorunluluk Beyanı. Devamı ... >>>
 106. (15.05.2013 14:12:26) Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) - 2013 Yılı 1. Dönem Faaliyet Raporu. Devamı ... >>>
 107. (15.05.2013 14:10:44) Finansal Rapor - 2013 Yılı 1. Dönem Finansal Raporlar ve Dipnotlar-Mali Tablolar Dipnot Dosyası İçerisindedir. Devamı ... >>>
 108. (13.05.2013 17:30:38) Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi - 2013 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyanı. Devamı ... >>>