Ana Sayfam Yap    Sık Kullanılanlara Ekle 

 

 

 

                   

 

 

 

BİRLEŞİK KOYUNLULULAR

Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.

                                                  

                              

                  

YATIRIMCI

İLİŞKİLERİ

 

 

  Ana Sayfa

 

  Genel Kurul Bilgileri

  Kurum. Yön. İlk. Rapr.

  Özel Durum Açıkl.

  Yıllık Faaliyet Raporları

  Mali Tablo ve D.Not-Blnç

  Esas Sözleşme

  Şirket Bilgileri

 

Şirket Genel kurul bilgileri ...
2008 Yılı Faliyeti - Genel Kurul Kararı - Gündem- Vekaletname-Genel Kurul Tarihi 6-7 Haziran 2009  
 

Olağan Genel Kurulumuz 07 Haziran 2009 Tarihinde Niğde'de Bulunan Fabrikamızın

 Toplantı Salonunda Saat : 10:00 ' da Yapılacaktır.

2008 ÇALIŞMA YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-      Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi.

2-      Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi.

3-      2008 yılı Faaliyet ve Hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun          okunması , müzakeresi ve onaylanması.

4-      SPK Seri XI,No 29 sayılı tebliğe göre  hazırlanmış 2008 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir    Tablosunun          okunması , müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması.

5 -     Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması.

6-      2008 yılı içinde yapılan Bağışlar ve Yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması.

7-      Yönetim Kurulu’nun şirketin 2008 hesap yılı sonu itibariyle dönem zararı bulunduğundan pay      sahiplerine kâr dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması.

8 -     SPK’nun 14.11.2008 tarih 17870 sayılı yazısında belirtilen 2007 yılı net dağıtılabilir     dönem       kârından 133.967,23 YTL ayrılması gereken ancak 130.327,23 YTL  eksik ayrılan ikinci tertip            yasal yedek  akçenin görüşülmesi.

9-      Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin şirket’in 2008 yılı çalışmalarından dolayı ibrası.      

10-    Mevcut Denetim Kurulu üyelerinin  şirket’in 2008 yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

11-    Birkokoyunlu Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.             Birko Enerji Üretim San.ve Tic. A.Ş.’nin 2008 yılı faaliyetleri konusunda Genel Kurul’a            bilgi        sunulması.

12-   Birkokoyunlu Halı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tüm Aktif ve Pasif hesaplarıyla birlikte bir bütün olarak TTK’nun 146,151,451 ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’nci maddeleri ile Sermaye Piyasası  Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde devralınması konusunun görüşülmesi.

13-    Sermaye Piyasası Kanununa bağlı mevzuat gereği ,Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına seçimi yapılan    Bağımsız  Denetim şirketi  Oluşum  Bağımsız Dış  Denetim ve  Danışmanlık A.Ş.’nin Genel Kurul tarafından onaylanması.    

14-   Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretlerinin tespit edilmesi.

15-   Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretlerinin tespit edilmesi.

16-  Şirket Ana Sözleşmesinin 7. ve 13. Md. Gereği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin      seçilmesi.

17-    Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335.maddeleri gereğince yetki          verilmesi.

18-   Dilekler ve kapanış.