Menu

(ÖDA) - Özel Durum Açıklamaları ve Diğer Bildirimler

( Son 8 Yıl )

2017 Özel Durum Açıklamaları

TARİH KONU DEVAMI EK
(13.11.2017- 18:12:12) Özel Durum Açıklaması (Genel) OSB den Çıkarılan 445.991 M2 Arazilerle İlgili İşlem Başlatılması. Görüntüle
(11.10.2017- 15:08:25) Özel Durum Açıklaması (Genel) OSB den Çıkarılan Parsellerle İlgili Yetki Verilmesi Konusunda Yönetim Kurulu Kararı. Görüntüle
(19.09.2017- 18:06:25 ) Özel Durum Açıklaması (Genel) Vekaleten Genel Müdür Ataması. Görüntüle
(25.08.2017- 17:24:00) Özel Durum Açıklaması (Genel) Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor. Görüntüle
(21.08.2017- 17:31:00) Özel Durum Açıklaması (Genel) Kredi Taksitlen- dirme İşlemi Gerçekleştirildi. Görüntüle
(07.07.2017- 12:35:00) Şirket Genel Bilgi Formu Şirket Bilgi Formu Güncelleme Görüntüle
(22.06.2017 16:30:21) Özel Durum Açıklaması (Genel) Sermaye Artırımının Ardından Tescil İşlemi ve Madde Tadili İçin SPK Başvurusu Yapıldı. Görüntüle
(09.06.2017 17:25:43) Özel Durum Açıklaması (Genel) Yeni Sermaye Rakamı İle İlgili Tescil ve SPK Başvuru İşlemlerinin Başlatılması H.K. Görüntüle
(07.06.2017- 11:24:00) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) Olağan Genel Kurul Tescil İşlemi Hk. Bildirim. Görüntüle
(07.06.2017- 09:39:39) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması. Görüntüle
(29.05.2017- 12:49:00) Sermaye Artırımı - Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu. Görüntüle
(29.05.2017 12:49:44) Sermaye Artırımı -Sermaye Artırımı Rüçhan Hakkından Kullanılmayan Kısım İle İlgili Açıklama. Görüntüle
(17.05.2017- 17:57:00) Özel Durum Açıklaması (Genel) Kredi Yapılandırması Yönetim Kurulu Kararı. Görüntüle
(07.06.2017 11:24:56) Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Borsa Talebi Üzerine Açıklama. Görüntüle
(07.06.2017 09:39:39) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Rüçhan Hakkından Kalan Payların Borsa 1. Piyasada Satışının Tamamlanması Hk. Bildirim. Görüntüle
(29.05.2017 12:49:59) Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu. Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu. Görüntüle
(29.05.2017 12:49:44) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Rüçhan Hakkından Kullanılmayan Kısım İle İlgili Açıklama. Görüntüle
(17.05.2017 17:57:15) Özel Durum Açıklaması (Genel) Banka Kredisi Yapılandırma İşlemi Hk. Görüntüle
(16.05.2017 17:06:26) Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Borsa TAlebi Üzerine Yaılan Açıklama. Görüntüle
(08.05.2017 16:38:57) Özel Durum Açıklaması (Genel) Birko Rüçhan Hakkı Kullanım Tarihleri. Görüntüle
(08.05.2017 16:38:57) İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) SPK tarafından Onaylanan İzahname ve Ekleri İlişikte Sunulmuştur. Görüntüle
(24.04.2017 17:20:13) Özel Durum Açıklaması (Genel) Olağan Genel Kurula Bağımsız Üye Başvurusu Hakkında Bilgilendirme. Görüntüle
(24.04.2017 09:06:26) Özel Durum Açıklaması (Genel) Sermaye Artırımı İle İlgili Olarak,İzahnamemizin SPK Tarafından Onaylandığı Bilgisi Öğrenilmiştir. Görüntüle
(21.04.2017 17:59:36) Özel Durum Açıklaması (Genel) Kredi Taksitlendirmesi Hakkında Açıklama Görüntüle
(31.03.2017 15:12:42) Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Birko Hisse Senetlerindeki Olağan Dışı Fiyat Harketi Kapsamında Kamuya Açıklanmamış Bir Bilgi Yoktur. Görüntüle
(22.03.2017 17:27:37) İlişkili Taraf İşlemleri İlişkili Taraf Raporu . Görüntüle
(21.03.2017 18:33:30)Özel Durum Açıklaması (Genel) OSB dışına çıkarılan parsellerle ilgili yapılması gereken işlemlerin başlatılması H.k Yönetim Kararı Görüntüle
(21.03.2017 12:47:16) Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapo Bedelli Sermaye Artırımından elde Edilecek Fonun Kullanımı Hk. Görüntüle
(21.03.2017 09:55:23) Özel Durum Açıklaması (Genel) Parsellerin OSB'den Çıkarılması Hakkında Bakanlık Tarafından Gönderilen Açıklama. Görüntüle
(13.03.2017 17:14:38) Özel Durum Açıklaması (Genel) Kredi Yapılandırması ve Yeni İlave Kredi Kullanımı Hakkında Açıklama. Görüntüle
(09.03.2017 15:29:38) Özel Durum Açıklaması (Genel) Vergi Dairesinin Tapu Üzerine Koyduğu Şerh. Görüntüle
(23.02.2017 17:13:29) Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Bağımsız Denetim Firması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı Görüntüle
(22.02.2017 17:10:46) Özel Durum Açıklaması (Genel) Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı Görüntüle
(15.02.2017 13:10:48) Özel Durum Açıklaması (Genel) Şirketimize Ait Parsellerin OSB Sınırları Dışına Çıkarılması Süreci İle İlgili Bilgi. Görüntüle
(03.02.2017 18:09:38) Özel Durum Açıklaması (Genel) Kredilerin Yeniden Yapılandırılması Konusunda Yönetim Kurulu Kararı. Görüntüle
(02.02.2017 13:12:15) Maddi Duran Varlık Satımı Penye ve Open End Fabrikalarının Makine ve Teçhizat Satışı Gerçekleştirilmiştir. Görüntüle
(31.01.2017 10:23:53) Maddi Duran Varlık Satımı Penye ve Open End Fabrikalarının Makine ve Teçhizat Satışı Gerçekleştirilmiştir. Görüntüle
(27.01.2017 14:01:07) Özel Durum Açıklaması (Genel) Penye ve Open End Fabrikalarının Makine ve Teçhizat Satışı Konusunda Yeni Yönetim Kurulu Kararı. Görüntüle
(20.01.2017 17:41:31) Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler Öz İplik-İş Sendikası Tarafından Şirketimiz Aleyhine Dava Açılması. Görüntüle
(17.01.2017 18:10:26) Özel Durum Açıklaması (Genel) Penye, Open-End Fabrikalarının Makine ve Teçhizat İhalesi Hakkında Açıklama. Görüntüle
(17.01.2017 11:51:54) Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim Birko Bedelli Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Yapıldı. Görüntüle
(09.01.2017 16:23:16) Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim Ayrılma Hakkı İle İlgili Açıklama. Görüntüle
(04.01.2017 11:01:16) Özel Durum Açıklaması (Genel) (BRKO) Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin Ayrılma Hakkı Kullanımına, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Aracılık Etmemesi Hk. Görüntüle
(03.01.2017 18:42:41) Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim Ayrılma Hakkı İle İlgili Aracı Kurum Değişikliği Hk. Görüntüle
(02.01.2017 17:13:57) Özel Durum Açıklaması (Genel) Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.?nin Ayrılma Hakkı Kullanımına Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Aracılık Etmemesi Hkn. Görüntüle
(02.01.2017 15:46:33) Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim - 24 Aralık 2016 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurulumuzda Ayrılma Hakkı Başvurusu Yapanlarla İlgili Açıklama. Görüntüle

2020

İNCELE

2019

İNCELE

2018

İNCELE

2017

İNCELE

2016

İNCELE

2015

İNCELE

2014

İNCELE

2013

İNCELE

2012

İNCELE